Language Navigation

Introduktion til vores kurser & workshops

Alle mennesker består af en kombination af elementerne Ild, Vand, Jord og Luft i forskellige balance- og styrkeforhold, og disse elementer udtrykker sig i vores ansigt, krop, adfærd, tale, bevægelse, udstråling m.m. Dét eller de elementer, der er stærkest hos os, kaldes for vores bærende element(er) og ses ofte som vores styrker, hvorimod ikke-bærende elementer ofte betragtes som vores svagheder.

Det er muligt at lære at aflæse de fire elementer hos andre mennesker blot ved at se, høre og fornemme personerne. Det betyder, at jo mere tid du bruger sammen med de pågældende personer, jo tydeligere vil deres bærende element(er) vise sig for dig, hvorved du får kendskab til deres elementprofiler.

Ved at forstå din egen elementprofil får du en bedre forståelse af dig selv, din adfærd, dit udseende, dit partnervalg, dine nære venskaber samt ikke mindst dine reaktioner i givne situationer og meget mere. Endvidere vil du få en forståelse af, hvilke elementer du har størst potentiale til at udvikle, samt hvordan dette kan gøres.

Hvert element og hver elementprofil udtrykker og opfatter budskaber på sin helt egen måde. Så ved først at lære at aflæse elementerne hos et menneske og dernæst at lære at kommunikere med personens elementprofil, så sikrer du dig, at dit budskab bliver maksimalt forstået til gavn for alle involverede parter, uanset om det er en privat eller en firmarelateret situation.

At kunne fastlægge og forstå sin egen og andres elementprofiler kan være særdeles gavnligt i arbejdsrelaterede situationer. Nogle elementer og elementprofiler passer nemlig meget bedre til visse roller end andre, da det f.eks. ikke går an at ansætte en meget indfølende Vand-person til en rolle, hvor der kræves stor drivkraft og mod og derfor meget Ild.

Elementerne finder man alle vegne i alt levende og altså i både mennesker og dyr. Man finder også elementerne i diverse jobprofiler og arbejdsfunktioner samt i afdelinger og virksomheder, og man finder sågar elementerne repræsenteret på forskellige steder samt i byer og lande m.v. Dette er årsagen til, at man kan føle sig hjemme et helt fremmed sted, hvilket ofte skyldes, at stedets bærende element(er) matcher éns egen elementprofil.

Læs mere om vores kurser og workshops under fanebladene i menubaren til venstre.