Language Navigation

De 4 elementen

Elementen Eld, Vatten, Jord och Luft är viktiga för allt fysiskt liv, men det är minst lika viktigt för dig att ha dessa fyra elementen integrerade i ditt medvetande och i din personlighet.

När du får integrerat alla fyra elementen i ditt medvetande, skapar det en helhet och balans som syns i din personliga utstrålning och i din samvaro och ditt samarbete med andra människor, både privat och på jobbet.

Insikt i elementens olikheter och skillnader hjälper dig dessutom att förstå din omgivning bättre, vilket påverkar ditt sätt att kommunicera, då blir det också möjligt att uppnå bättre resultat i ditt umgänge med andra människor.

Personlighetsmodellen four element profile™ är baserad på de fyra elementen Eld, Vatten, Jord och Luft, som är representerade hos alla människor med varierande styrka och balans.

Eld representerar din personliga drivkraft och inre eld.

Vatten representerar ditt personliga flöde i livet samt din förmåga att hålla balansen i olika situationer.

Jord representerar din personliga utstrålning samt din fysiska miljö i vardagen och i livet.

Luft representerar dina olika insikter, allt från vanligt sunt förnuft till konkret kunskap på olika plan, din människokännedom, inspiration och kreativitet samt dina visioner.

Elementkombinationerna resulterar i 15 personlighetsprofiler, som alla är beskrivna i Carsten & Anni Sennov's bok Bli medveten ledare i ditt eget liv som även innehåller förslag på, vilka yrkesrelaterade roller de enskilda personlighetsprofilerna lämpar sig bäst till.

På våra kurser och workshops hjälper vi dig att få insikt i de fyra elementen, och förklarar hur du själv kan integrera elementen i din personlighet samt i din vardag.

Läs om de fyra elementen under menypunkterna till vänster.