Language Navigation

Introduktion till våra kurser & workshops

Alla människor består av en kombination av de fyra elementen Eld, Vatten, Jord och Luft representerade i deras personlighet med varierande styrka och balans, och dessa element avspeglar sig i vårt ansikte, vår kropp, vårt beteende, vårt tal, vårt rörelsemönster och vår utstrålning m.m. Det eller de element, som är starkast hos oss, kallas för vårt (eller våra) ledande element och betraktas ofta som vår styrka (-or), däremot betraktas ofta de icke-ledande elementen som vår svaghet.

Det är möjligt att lära sig att avläsa de fyra elementen hos andra människor genom att se, höra och känna in personerna. Detta betyder, att desto mer tid du spenderar tillsammans med de aktuella personerna, desto tydligare kommer deras ledande element att visa sig för dig, och därigenom lär du känna deras elementprofiler.

Genom att förstå din egen elementprofil förstår du dig själv bättre, ditt beteende, ditt utseende, ditt val av partner, dina nära vänner samt inte minst dina reaktioner i olika situationer och mycket mer. Vidare får du en förståelse för, vilka element du har störst potential att utveckla, samt hur detta kan genomföras.

Varje element och varje elementprofil ger och uppfattar budskap på sitt eget sätt. Så genom att först lära att avläsa elementen hos en människa och därefter att lära att kommunicera med personens elementprofil, säkrar du dig, att ditt budskap blir maximalt förstått till gagn för alla involverande parter, oavsett om det är en privat eller en arbetsrelaterad situation.

Att kunna fastslå och förstå sin egen och andras elementprofiler kan vara speciellt gagnande i arbetsrelaterade situationer. Några element och elementprofiler passar nämligen mycket bättre till vissa roller än till andra, eftersom det t.ex. inte går att anställa en mycket sensitiv Vatten-person till en anställning, där det krävs en stark drivkraft och mycket mod och därför mycket Eld.

Elementen hittar man överallt i allt levande och alltså i både människor och djur. Man hittar också elementen i diverse yrken och i olika yrkesfunktioner samt i avdelningar och organisationer, och man finner tom. elementen representerade i olika områden, städer och länder m.m. Detta är orsaken till, att man kan känna sig hemma på ett helt främmande ställe, vilket ofta beror på, att platsens ledande element matcher ens egen elementprofil.

Läs mer om våra kurser och workshops i menyn till vänster.