Language Navigation

Ild-elementet

Ild-elementetI en organisation understøtter Ild-personen firmaets ånd og får alle sine medarbejdere til at følge sig i bestræbelserne på at nå de fælles mål, hvilket er Ild-personens absolutte topkvalitet.

Ild-personen er intuitiv på en kreativ måde, hurtig og iderig, stabilitetens modpol og konstant nedbrydende og genopbyggende i jagten på de gode resultater. Ild-personen giver håb til sine omgivelser og har en stærk kombination af livskraft og drivkraft.

Ild-personen lader til at være i evig kontakt med en kraft, der er større end sig selv og har som regel en meget stærk udstråling. Vedkommende er konstant fremadrettet og åben for nye impulser, inspirerende, dragende og målrettet samt har en stor viljes- og handlekraft.

Ved langsom forandring går Ild-personen ud med en fremadrettet drivkraft, der er helt og aldeles styret af viljen.

Ved hurtig forandring eksploderer Ild-personen på det nærmeste og brænder sig vej gennem alle eksisterende systemer i kampen for at opbygge sin helt egen nye struktur med fokus på fremdrift og stor aktivitet.

Hvis alting kører, som det skal, og der er vind i sejlene, virker Ild-personen til stadighed inspirerende på sine medarbejdere og udtrykker stort personligt drive og velvilje i forhold til andre.

Hvis tingene ikke kører, som de skal, risikerer Ild-energien at blive alt for komprimeret i personens indre med en overraskende stor og ukontrolleret vredes-eksplosion til følge, der ofte skræmmer omgivelserne fra vid og sans.

I pressede situationer mangler Ild-personen ofte selvkontrol, har et hidsigt temperament samt en tendens til at blive overkørt og stresset.

Hvis den indre ild brænder uhensigtsmæssigt hos Ild-personen, opstår der let en tilbøjelighed til impulsive handlinger, selvglæde, magtsyge, negativitet og aggressivitet, stolthed på en uheldig måde samt en synlig tendens til at blive forblændet af sin egen udstråling.

I opgangstider ligger Ild-personen imidlertid inde med en stærk transformerende kraft, der kan drive både personen selv, medarbejderne og firmaet til de helt store resultater.

Ild-personen elsker udfordringer og er toneangivende med mange ting. Ild-personen søger konstant spænding, er retfærdig og vil gerne have det sidste ord i en hvilken som helst sag, og selvom Ild-personen kan være meget aggressiv og nedbrydende i modgangstider, så mister vedkommende aldrig troen på, at tingene nok skal lykkes i sidste ende.

I medgangstider med stabil og forudsigelig fremgang kan Ild-personen dog kede sig bravt, hvis der ikke er nogen udfordringer og spændende opgaver at brænde for.

På den personlige front er Ild-personen i mange henseender et varmt menneske og har som regel hjertet på rette sted. Vedkommende er meget iderig, men hvis der ikke tages notater på stedet, når diverse ideer dukker op, og hvis ikke tingene føres ud i livet med det samme, risikerer mange ideer at gå tabt.

Ild-elementet svarer til den handlekraftige energi på en ekstremt udfarende måde og er det mest fysisk aktive af de fire elementer. Ild-personens varme og vitalitet kan allerbedst sammenlignes med den første stærke forårssol, der aktiverer forplantningen og kønsdriften hos mennesker og dyr, og Ild-personen ligger således inde med en stærk seksualkraft, der er let antændelig.

Denne tekst om Ild-elementet stammer fra Carsten & Anni Sennov's bog Bliv bevidst leder i dit eget liv, hvor du kan læse om persontypemodellen four element profile™.