Language Navigation

Jord-elementet

Jord-elementetI en organisation finder man Jord-personen i økonomi- og regnskabsafdelingen, i IT-afdelingen omkring systemvedligeholdelse samt på lageret ifm. lagerstyring og vareudlevering etc.

Man finder også Jord-personen i de selvstændiges rækker som større eller mindre håndværksmester samt indenfor produktfremstilling etc.

Jord-personen udgør en stabil og vedholdende arbejdskraft for firmaet og er realistisk, økonomisk og resultatorienteret og måler sine omgivelser på deres resultater, på samme måde som vedkommende selv ønsker at blive målt på sine resultater. Jord-personen kan være særdeles tung at danse med, hvis parterne er uenige. Til gengæld er vedkommende mindre svær at kommunikere med og ligefrem livsbekræftende, når enigheden er stor, og tingene lykkes.

Jord-personen er realistisk med et lettere pessimistisk anstrøg og kan derfor være svær at overbevise om nye muligheder og måder at anskue tingene på. Vedkommende tror udelukkende på menneskelig formåen og timing frem for på intuition, og vil se sikre resultater før champagneflaskerne åbnes, og sejrsfesten kan begynde.

Jord-personen er grundlæggende meget instinktiv og overlevelsesorienteret af natur, og vedkommende ved altid, hvornår det er tid for at være på vagt. Når fuglene i skoven pludselig bliver helt stille, er der altid fare på færde, og den slags signaler er Jord-personen mester i at aflæse. Jord-personen har let ved at bevare roen og koncentrationen i krisesituationer og overholder altid sine aftaler, men man skal ikke tirre vedkommende unødigt eller snyde, for så står menuen på eksplosionsfare og voldsom vrede.

Fordi Jord-personen er både vedholdende og har en seriøs tilgang til tingene og derudover ligger inde med en stor manifestationskraft og en tilsvarende stabil handlekraft, er vedkommende mester i at få omsat både små og store ideer til virkelighed. Der er alvor bag alle Jord-personens handlinger, og i forbindelse med enhver problem-/opgaveløsning lægger vedkommende altid ud med først at skabe et solidt fundament, der er lige så urokkeligt og klippefast som personen selv. Derefter skaber Jord-personen orden og overskuelighed/gennemskuelighed i processen, så alle ved, hvor de står, og hvad deres helt eksakte rolle er i den givne sag. Dette skaber tryghed og tillid for alle involverede parter.

Så selvom Jord-personen generelt er langsommere end de andre element-typer, når vedkommende altid sine mål og har med sikkerhed overholdt sit budget som den eneste af de fire elementprofiler. I Jord-personens verden søsættes ingen usikre projekter.

Jord-personen er ekstremt jordbunden af natur og lægger altid langsigtede planer. Der gemmes altid til senere brug for at sikre eventuelle fremtidige behov, hvorfor der altid er varer nok på firmalageret, penge nok på den private opsparingskonto og mad og drikke nok i køkkenskabene og fryseren derhjemme, da ’mangel’ er et fy-ord af de rigtig grimme i Jord-personens univers.

Hvis de basale behov som søvn, varmt tøj, sex, mad og drikke ikke dækkes ind i hverdagen, er det totalt umuligt for Jord-personen at tænke, arbejde og fungere. Til gengæld har personen ingen problemer med i overskudstider at yde en ekstra indsats på jobbet og derefter dele indtjeningen mellem de involverede parter i forhold til deres indsats, så længe lønnen er god. Ligeså snart snakken falder på penge, føler Jord-personen sig straks på hjemmebane.

I privatlivet er Jord-personen fysisk lystorienteret på alle fronter lige fra sult til kærlighed og sex og stræber ofte efter ting og tilstande i livet på et forholdsvis basalt plan. Jord-personen er besidderisk og ejendomsorienteret, både når det gælder materielle ting, og når det gælder ægtefællen, og jalousi er på ingen måder et fremmedord i Jord-personens hjemlige univers. Vedkommende sætter stor pris på at omgive sig med pæne ting og pæne mennesker og stimuleres via de fysiske sanser som synet, hørelsen, smags- og lugtesansen m.v.

Til forskel fra de andre elementtyper har Jord-personen et meget naturligt forhold til liv-død problematikken og accepterer livets gang uden de store behov for at ændre på tingene undervejs.

Jord-elementet svarer til den praktiske og fysisk handlekraftige energi og er det mest stabile og vedholdende af de fire elementer. Jord-elementet kan bedst sidestilles med eftersommeren, hvor det er tid for at høste sine afgrøder, og hvor man langsomt begynder at forberede sig på efterårets og vinterens komme omkring klargørelse af bygninger og materiel samt opbygning af vinterforråd m.m.

Denne tekst om Jord-elementet stammer fra Carsten & Anni Sennov's bog Bliv bevidst leder i dit eget liv, hvor du kan læse om persontypemodellen four element profile™.