Language Navigation

Luft-elementet

Luft-elementetI en organisation er Luft-personen den visionære leder, der konstant ser nye muligheder og altid har et ben ind i fremtiden for at spotte nye tendenser og trends ud. Så medmindre Luft-personen er så heldig at have fundet sig et ønskejob indenfor f.eks. reklame- og underholdningsindustrien eller som kunstner eller forsker, så er vedkommende ganske enkelt for kreativ og alt for videnshungrende til at kunne fungere som almindelig medarbejder i en stor organisation med klart definerede ansvarsområder for de enkelte medarbejdere.

Luft-personen er kommunikerende, positiv, inspirerende, hastigt foranderlig og tilpassende af væsen. Desuden er vedkommende fordomsfri, overbærende, rummer andre mennesker uden forbehold og er god til at få dem til at åbne op for deres kreativitet.

Luft-personen er nyskabende og ekspansiv og åbner ofte, uden selv at vide det, op for andre menneskers inderste tanker i kraft af sin ukomplicerede og uforbeholdne tilgang til alting, og fordi omgivelserne hurtigt fornemmer, at vedkommende på ingen måder er snagende af natur, men meget gerne vil dele ud af sin viden og indsigt.
Har man identiske interesser, keder man sig aldrig i Luft-personens selskab, da Luft-personen er en virkelig god fortæller og er god til at krydre sine historier. Vedkommende har ofte bizar eller sort humor.

Luft-personen er konstant sandhedssøgende og finder ofte nye sandheder i livet. Til gengæld bevæger Luft-personen sig aldrig bagud i tiden for at genfinde en tidligere sandhed, men suger til stadighed ny viden og konkrete informationer til sig som en svamp, da vedkommende er kendt for at have klæbehjerne.

Det kræver mange ord at beskrive Luft-personens store personlige mangfoldighed, så her er et mindre udpluk:

Klar; visionær og ser muligheder, men er ofte uden indlevelse på det personlige og følelsesmæssige plan, hvorfor personen kan virke fanatisk på sine omgivelser; keder sig hurtigt med tendens til depression, hvis ikke intellektet aktiveres; tale- og skriveorienteret; samler og spreder til stadighed ny viden; fremtidsorienteret; forståelsesorienteret; er intellektuel og ikke specielt seksuel eller materiel af væsen; kan være en blanding af en djævel og en helgen afhængigt af sit humør, hvis ikke personen får afløb for sine ideer; kan virke lettere psykopatisk, hvis personen er meget opslugt og fanatisk i sin interesse omkring bestemte ting; har personlig power i kraft af sin indsigt og viden; er principfast hvis tingene går i hårdknude; fornuftig; diplomatisk; uskyldig og til tider blåøjet i sin tilgang til livet; mentalt intuitiv og mentalt aktiv med god hukommelse; intellektuel; analyserende; perfektionistisk på udvalgte områder; tænker hele tiden over et eller andet; er altid velforberedt til møder og aktiviteter i det hele taget; realistisk; siger tingene som de er; retfærdig og ønsker tak for sin indsats; har og viser respekt for andre; konkret; kontrollerende; besparende og ofte påholdende, men hvis der er noget, personen ønsker sig, er vedkommende ikke bleg for at bruge mange penge på dette; skaber overblik; hengiven og loyal.

Luft-elementet er det af de fire elementer, der ville fungere dårligst i sin helt rene form, hvis dette ellers var muligt. Uden tilstedeværelsen af Ild, Vand og Jord kan livet nemlig risikere at blive et langt, nytteløst og omsiggribende evighedsstudie med skiftende fokus på livsfilosofi, religion, kunst, arkitektur, truede dyrearter og miljøforurening etc., uden at der nogensinde føres en reel handling ud i livet.

Luft-elementet svarer til den hurtige mentale energi og er det mest observerende og fremadrettede af de fire elementer. Af samme årsag er Luft-personen næsten altid berejst og meget på farten.

Denne tekst om Luft-elementet stammer fra Carsten & Anni Sennov's bog Bliv bevidst leder i dit eget liv, hvor du kan læse om persontypemodellen four element profile™.