Language Navigation

Kurser & Workshops

Alla människor består av en kombination av de fyra elementen Eld, Vatten, Jord och Luft representerade i deras personlighet med varierande styrka och balans, och dessa element avspeglar sig i vårt ansikte, vår kropp, vårt beteende, vårt tal, vårt rörelsemönster och vår utstrålning m.m.
Det eller de element, som är starkast hos oss, kallas för vårt (eller våra) ledande element och betraktas ofta som vår styrka (-or), däremot betraktas ofta de icke-ledande elementen som vår svaghet.

Referenser

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Få vårt skandinaviska four element profile™ nyhetsbrev direkt i din mailbox flera gånger årligen med massor av intressant information om de fyra elementen Eld, Vatten, Jord och Luft samt spännande uppdateringar om våra kurser och workshops.