Language Navigation

Tag styring i dit liv - Få styr på dine prioriteringer


 • Tag styring i dit liv og bliv bevidst!
 • Få styr på dine prioriteringer og brug tid på de mennesker og ting du virkelig ønsker
 • Få mere energi

På denne en-dags workshop opnår du følgende:
 • Du får et godt og realistisk overblik over din nuværende prioritering mht. hvem og hvad, du anvender din tid på
 • Du får skabt din ØNSKE-situation mht. hvem og hvad, du reelt ønsker at prioritere din tid og energi på
 • Du får lavet en handlingsplan, som du kan gennemføre trin for trin, så du kan komme fra din NU-situation til din ØNSKE-situation og derved nå de bevidste mål, du har sat dig
 • Du frigiver energi og tid, når du går i gang med at gennemføre din handlingsplan
 • Du kommer i bedre balance og bliver mere tilfreds, jo nærmere du kommer din ØNSKE-situation
 • Med værktøjerne i hånden bliver det let for dig løbende at justere din ØNSKE-situation og handlingsplan

På workshoppen bliver du udstyret med nogle praktiske værktøjer, og gennem en blanding af teori, individuelt arbejde såvel som gruppearbejde samt diverse øvelser hjælpes du til at få skabt et realistisk billede af din nuværende situation samt et bevidst billede af din ØNSKE-situation, så du kan udfærdige en handlingsplan. Som opfølgning på workshoppen bliver der arrangeret et fælles web-baseret møde med fokus på erfaringsudveksling samt besvarelse af eventuelle spørgsmål. Deltagelse er valgfri.


Vi arbejder inden for følgende rammer:
 • Ingen er perfekte
 • Vi er alle forskellige og har forskelligt udgangspunkt
 • Der er ikke noget rigtigt og forkert – kun individuelt rigtigt
 • Vi udviser forståelse og respekt for hinandens ståsted og oplevelser
 • Vi er ikke dømmende – vi lytter og bekræfter hinanden
 • Alle har tavhedspligt om de øvrige deltageres oplevelser under workshoppen

Om prioritering - og om at skabe sin ØNSKE-situation og nå den

Vores liv formes ofte af ’tilfældigheder’ mht., hvem og hvad vi bruger vores tid på. Derfor kan de fleste mennesker finde værdi i at stoppe op og revurdere deres situation og eventuelt træffe nye bevidste valg i livet. Mange mennesker er nemlig ikke bevidste om, hvordan de bruger deres tid.
På workshoppen hjælper vi dig med at få klarhed over, hvem og hvad du reelt anvender din tid og energi på, samt med at skabe din ØNSKE-situation. Derefter får du hjælp til at lave en trin for trin handlingsplan, så du kan komme fra din NU-situation til din ØNSKE-situation på en balanceret, medmenneskelig og bevidst måde.


Instruktører

Lene Hurup
i samarbejde med
Carsten Sennov


Kursussted

København


Varighed

Kl. 10.00 - 17.00

Pris

Pris per person: DKK 2.000,- incl. moms
Prisen inkluderer kursusmateriale, frokost, te, kaffe, frugt og lidt sødt til ganen samt et fælles web-baseret opfølgningsmøde.


Tilmelding

Tilmeld dig her såfremt du er interesseret i at deltage i denne workshop.

Download datablad


SE KALENDER