Language Navigation

Baggrundshistorien


Forretning & Spiritualitet mødes

Persontypemodellen four element profile™ er i fællesskab udviklet af ægteparret Anni & Carsten Sennov, som har valgt at kombinere deres to meget forskelligartede og individuelle former for viden omkring menneske- & persontyper.

Carsten Sennov's viden er opbygget igennem flere årtier med meget stor rejseaktivitet i både privat, jobmæssig og sportsligt regi samt via stor interaktion med mange mennesker i henholdsvis privatlivet såvel som i diverse salgs- og lederroller. Desuden har han deltaget på et utal af produkt-, salgs- & ledelseskurser samt kurser indenfor personlig udvikling rundt om i verden i såvel jobmæssigt som privat regi. Disse kurser har hver på deres måde udstyret ham med indsigt i forskellige persontyper, tillige med at han har haft ophold og bopæl i flere lande, hvilket har bidraget til optræning af hans evne til at kunne forstå og genkende forskellige mennesketyper.

Anni Sennov's viden om persontyper tager udgangspunkt i hendes uddannelse som astrolog først i 1980’erne. Hun er desuden forfatter til en lang række bøger om personlig transformation, energi & bevidsthed samt parforhold & Ny Tids børn og har mere end 25 års erfaring i at rådgive personer privat og i firmaregi omkring disse emner. Derudover er hun ophavskvinden til den bevidsthedsmæssige transformationsmetode AuraTransformation®, som har vundet stor udbredelse i Skandinavien og de baltiske lande. Vigtigst af alt i relation til persontypemodellen er dog Anni Sennov's clairvoyante evner, idet hun er i stand til at aflæse de enkelte elementer og deres energistrukturer omkring andre mennesker. Dvs. at hun kan se, hvilke elementer en person besidder, og i hvilken grad disse er udviklet og dermed mestres af personen.

Carsten Sennov har en naturvidenskabelig måde at anskue verden på og baserer dette på sin analytiske og logiske sans forenet med sin optrænede evne til at aflæse andre menneskers personlige egenskaber ud fra deres handlinger og fremtoning; Anni Sennov har en særlig clairvoyant evne til at se de samme menneskers iboende kvaliteter og elementer samt deres respektive kapacitet. Sammen har disse evner vist sig at være en unik kombination. Ved således at sætte system i deres viden, har de sammen skabt grundlaget for udviklingen af persontypemodellen four element profile™.