Language Navigation

Bliv bevidst leder i dit eget liv

Bliv bevidst leder i dit eget livav Carsten & Anni Sennov

Paret Carsten & Anni Sennov beskjeftiger seg til daglig med internasjonal forlags-, kurs- & rådgivningsvirksomhet i både inn- & utland, hvor temaene strekker seg fra klassisk business til spiritualitet.

Både jobbmessig og interessemessig ligger deres hovedfokus på profilsetting & personlig utvikling, samt energi & bevissthet. De har i en årrekke jobbet med å utvikle persontypemodellen four element profile, som tar utgangspunkt i de fire elementene Ild, Vann, Jord og Luft, som er representert hos alle mennesker i forskjellige balanse- og styrkeforhold.

Det helt spesielle ved four element profile™ konseptet, er at det faktisk er mulig å lære å avlese de fire elementene i folks ansikt, kropp, atferd, tale, bevegelse og utstråling, m.m. – kunnskap som kan benyttes til å oppnå større forståelse og bedre kommunikasjon med andre mennesker både privat og på jobb. I denne boken nøyer de seg dog med å introdusere deg til de 15 forskjellige overordnede elementprofilene.

Boken inneholder dessuten en rekke relevante øvelser og verktøy som introduserer deg til aktivt og bevisst å jobbe med deg selv og dine elementer, samt med din personlige energi. Ved å innta de fire elementene, samt øke din personlige bevissthet, skapes det mulighet for at du kan leve et liv i balanse selv om du har en travel hverdag.

Boken kan kjøpes på www.adlibris.no.