Language Navigation

De 4 elementene

Elementene Ild, Vann, Jord og Luft er essensielle i forbindelse med alt fysisk liv, men det er minst like viktig for deg å ha disse fire elementene integrert i din bevissthet og personlighet.

Når du får alle de fire elementene integrert i din bevissthet, skaper det helhet og balanse i din personlige utstråling og i forhold til ditt samvær og samarbeid med andre mennesker både privat og på arbeidsplassen.

Innsikt i elementenes ulikheter vil dessuten hjelpe deg til å forstå dine omgivelser bedre. Det påvirker din måte å kommunisere på og gir mulighet til å oppnå langt bedre resultater i din omgang med andre mennesker.

Persontypemodellen four element profile™ er basert på de fire elementene Ild, Vann, Jord og Luft, som er representert hos alle mennesker i forskjellige balanse- og styrkeforhold.

Ild representerer din personlige drivkraft og indre ild.

Vann representerer din personlige flyt samt din evne til å balansere i alle forhold.

Jord representerer ditt personlige uttrykk og dine fysiske rammer i hverdagen og i livet.

Luft representerer dine forskjellige former for innsikt. Dette gjelder alt fra alminnelig sunn fornuft til konkret viten på forskjellige plan, din menneskekunnskap, inspirasjon og kreativitet, samt dine visjoner.

Elementkombinasjonene utspiller seg i 15 personprofiler, som alle er beskrevet i Carsten & Anni Sennov's danske bok Bliv bevidst leder i dit eget liv sammen med et forslag til hvilke jobbrelaterte roller de enkelte personprofiler egner seg best til.

På våre kurs hjelper vi deg med å få innsikt i de fire elementene, og vi gir deg råd om hvordan du selv kan integrere elementene i din personlighet og i hverdagen din.

Les om de fire elementene under menyen til venstre.