Language Navigation

Ild-elementet

Ild-elementetI en organisasjon understøtter Ild-personen firmaets ånd. Ild-personen får alle sine medarbeidere med seg i bestrebelsene etter å nå deres felles mål, noe som er Ild-personens absolutte toppkvalitet.

Ild-personen er intuitiv på en kreativ måte, rask og idèrik. Han/hun er stabilitetens motpol og konstant nedbrytende og gjenoppbyggende i jakten på de gode resultatene. Ild-personen gir håp til sine omgivelser og har en sterk kombinasjon av livskraft og drivkraft.

Ild-personen kan ofte fremstå som om han/hun er i evig kontakt med en kraft som er større enn seg selv og har som regel en veldig sterk utstråling. Vedkommende ser konstant fremover og er åpen for nye impulser. Han/hun er inspirerende, tiltrekkende og målrettet, og har en stor vilje- og handlekraft.

Ved langsom forandring går Ild-personen ut med en fremadrettet drivkraft, som er helt og holdent styrt av viljen.

Ved rask forandring eksploderer nærmest Ild-personen og brenner seg vei gjennom alle eksisterende systemer i kampen for å bygge opp sin helt egne nye struktur med fokus på fremdrift og stor aktivitet.

I medvind, når alt går som det skal, virker Ild-personen inspirerende på sine medarbeidere og uttrykker en stor personlig drivkraft og velvilje i forhold til andre.

Hvis tingene ikke går som de skal, risikerer Ild-energien å bli alt for komprimert i personens indre med et overraskende stort og ukontrollert raseriutbrudd som resultat, noe som ofte skremmer omgivelsene fra sans og samling.

I pressede situasjoner mangler Ild-personen ofte selvkontroll, har et hissig temperament samt en tendens til å bli overkjørt og stresset.

Hvis den indre ilden brenner uhensiktsmessig hos Ild-personen, oppstår det lett en tilbøylighet til impulsive handlinger. Det kan føre til selvtilfredsstillelse, maktsyke, negativitet og aggressivitet, stolthet på en uheldig måte, samt en synlig tendens til å bli blendet av sin egen utstråling.

I oppgangstider sitter Ild-personen imidlertid inne med en sterk transformerende kraft, som kan drive både personen selv, medarbeiderne og firmaet til de helt store resultater.

Ild-personen elsker utfordringer og er toneangivende i mange ting. Ild-personen søker konstant spenning, er rettferdig og vil gjerne ha det siste ordet i en hvilken som helst sak. Selv om Ild-personen kan være svært aggressiv og nedbrytende i motgangstider, så mister vedkommende aldri troen på at tingene nok skal lykkes til slutt.

I medgangstider med stabil og forutsigbar fremgang kan Ild-personen til gjengjeld kjede vettet av seg, hvis det ikke er noen utfordringer og spennende oppgaver å brenne for.

På den personlige fronten er Ild-personen på mange måter et varmt menneske og har som regel hjertet på rette stedet. Vedkommende er veldig idèrik, men hvis det ikke tas notater umiddelbart, når nye idèer dukker opp, eller hvis ikke tingene settes ut i livet med en gang, risikerer mange ideer å gå tapt.

Ild-elementet tilsvarer den handlekraftige energien på en ekstremt utagerende måte og er det mest fysisk aktive av de fire elementene. Ild-personens varme og vitalitet kan aller best sammenlignes med den første sterke vårsolen, som aktiverer forplantningen og kjønnsdriften hos mennesker og dyr, og Ild-personen sitter derfor inne med en sterk seksualdrift som er lett antennelig.

Denne teksten om Ild-elementet er hentet fra Carsten & Anni Sennov's bok Bliv bevidst leder i dit eget liv, hvor du kan lese om persontypemodellen four element profile™.