Language Navigation

Jord-elementet

Jord-elementetI en organisasjon finner man Jord-personen i økonomi- og regnskapsavdelingen, i IT-avdelingen omkring systemvedlikehold samt på lageret i forbindelse med lagerstyring og vareutlevering etc.

Man finner også Jord-personen som selvstendig næringsdrivende i større eller mindre skala, enten som håndverksmester eller innenfor produktfremstilling etc.

Jord-personen utgjør en stabil og utholdende arbeidskraft for firmaet. Vedkommende er realistisk, økonomisk og resultatorientert og måler sine omgivelser på deres resultater, på samme måte som vedkommende selv ønsker å bli målt på sine resultater. Jord-personen kan være særdeles tung "å danse med", hvis partene er uenige. Til gjengeld er vedkommende mindre vanskelig å kommunisere med og til og med livsbejaende, når enigheten er stor, og tingene lykkes.

Jord-personen er realistisk med et lettere pessimistisk anstrøk og kan derfor være vanskelig å overbevise om nye muligheter og måter å se tingene på. Vedkommende tror utelukkende på menneskelige ressurser og timing frem for på intuisjon, og vil se sikre resultater før champagneflaskene åpnes, og seiersfesten kan begynne.

Jord-personen er grunnleggende svært instinktiv og overlevelsesorientert av natur, og vedkommende vet alltid når man bør være på vakt. Når fuglene i skogen plutselig blir helt stille, er det alltid fare på ferde, og den slags signaler er Jord-personen mester i å avlese. Jord-personen har lett for å bevare roen og konsentrasjonen i krisesituasjoner og overholder alltid sine avtaler. Man bør derimot ikke tirre vedkommende unødig eller lure dem, for da kan eksplosjonsfare og voldsomt sinne plutselig stå på menyen.

Jord-personen er både utholdende og har en seriøs tilnærming til ting og sitter i tillegg inne med en stor manifestasjonskraft og en tilsvarende stabil handlekraft. Av den grunn er vedkommende mester i å få omsatt både små og store ideer til virkelighet. Det er alvor bak alle Jord-personens handlinger, og i forbindelse med enhver problem-/oppgaveløsning begynner vedkommende alltid med først å skape et solid fundament, som er like så urokkelig og klippefast som personen selv. Deretter skaper Jord-personen orden og oversikt/gjennomskuelighet i prossessen, så alle vet, hvor de står, og hva deres helt eksakte rolle er i den aktuelle saken. Dette skaper trygghet og tillit for alle involverte parter.

Så selv om Jord-personen generelt er langsommere enn de andre element-typene, når vedkommende alltid sine mål og har med sikkerhet overholdt budsjettet sitt som den eneste av de fire elementprofiler. I Jord-personens verden sjøsettes ingen usikre prosjekter.

Jord-personen er ekstremt jordbunden av natur og legger alltid langsiktige planer. Det spares alltid til senere bruk for å sikre eventuelle fremtidige behov, derfor er det alltid varer nok på firmalageret, penger nok på den private sparekontoen og mat og drikke nok i køkkenskapene og fryseren hjemme, da ’mangel’ er et fy-ord i Jord-personens univers.

Hvis de basale behovene som søvn, varmt tøy, sex, mat og drikke ikke dekkes i hverdagen, er det nærmest umulig for Jord-personen å tenke, arbeide og fungere. Til gjengjeld har personen ingen problemer med i overskuddstider å yte en ekstra innsats på jobben og deretter dele inntektene mellom de involverte partene i forhold til deres innsats, så lenge lønnen er god. Så fort det blir prat om penger, føler Jord-personen seg straks på hjemmebane.

I privatlivet er Jord-personen fysisk lystorientert på alle fronter fra sult til kjærlighet og sex, og streber ofte etter ting og tilstander i livet på et forholdsvis basalt plan.

Jord-personen er opptatt av å eie og ha kontroll når det gjelder materielle ting. Dette kan også gjøre seg gjeldende i forhold til ektefelle eller partner, og sjalusi er på ingen måte et fremmedord i Jord-personens hjemlige univers. Vedkommende setter stor pris på å omgi seg med pene ting og pene mennesker og stimuleres via de fysiske sansene som synet, hørselen, smaks- og luktesansen osv.

Til forskjell fra de andre elementtypene har Jord-personen et helt naturlig forhold til liv-død problematikken og aksepterer livets gang uten de store behovene for å endre på tingene underveis.

Jord-elementet tilsvarer den praktiske og fysisk handlekraftige energi og er det mest stabile og utholdende av de fire elementene. Jord-elementet kan best sidestilles med sensommeren, hvor det er tid for å høste avlingen sin. Det er da man langsomt begynner å forberede seg på at høsten og vinteren er i anmarsj med klargjøring av bygninger og materiell samt oppbygning av vinterforråd m.m.

Denne teksten om Jord-elementet er hentet fra Carsten & Anni Sennov's bok Bliv bevidst leder i dit eget liv, hvor du kan lese om persontypemodellen four element profile™.