Language Navigation

Luft-elementet

Luft-elementetI en organisasjon er Luft-personen den visjonære leder, som konstant ser nye muligheter og alltid har et ben inn i fremtiden for å peke ut nye tendenser og trender. Med mindre Luft-personen er så heldig å ha funnet seg en drømmejobb innenfor f.eks. reklame- eller underholdningsindustrien eller som kunstner eller forsker, så er vedkommende ganske enkelt for kreativ og alt for vitebegjærlig til å kunne fungere som alminnelig medarbeider i en stor organisasjon med klart definerte ansvarsområder for de enkelte medarbeidere.

Luft-personen er kommuniserende, positiv, inspirerende, raskt foranderlig og tilpassende av vesen. Dessuten er vedkommende fordomsfri, overbærende, inkluderer andre mennesker uten forbehold og er god til å få dem til å åpne opp for deres kreativitet.

Luft-personen er nyskapende og ekspansiv og åpner ofte, uten selv å vite det, opp for andre menneskers innerste tanker i kraft av sin ukompliserte og uforbeholdne tilgang til alle ting. Omgivelsene fornemmer fort at vedkommende på ingen måte er snokete av natur, men gjerne vil dele av sin viten og innsikt.
Har man identiske interesser, kjeder man seg aldri i Luft-personens selskap, da Luft-personen er en virkelig god forteller og er god til å krydre sine historier. Vedkommende har ofte bissar eller svart humor.

Luft-personen er konstant sannhetssøkende og finner ofte nye sannheter i livet. Til gjengjeld beveger Luft-personen seg aldri tilbake i tid for å finne igjen en tidligere sannhet, men suger til seg stadig ny viten og konkret informasjon, da vedkommende er kjent for å ha klisterhjerne.

Det krever mange ord å beskrive Luft-personens store personlige mangfoldighet, så her er et mindre utdrag:

Klar, visjonær og ser muligheter, men er ofte uten innlevelse på det personlige og følelsesmessige planet, derfor kan personen virke fanatisk på sine omgivelser; kjeder seg fort med tendens til depresjon, hvis ikke intellektet aktiveres; snakke- og skriveorientert; samler og sprer til stadighet ny viten; fremtidsorientert; forståelsesorientert; er intellektuell og ikke spesielt seksuell eller materiell av vesen; kan være en blanding av en djevel og en helgen avhengig av humøret sitt, hvis ikke personen får utløp for sine ideer; kan virke lettere psykopatisk, hvis personen er veldig oppslukt og fanatisk i sin interesse omkring bestemte ting; har personlig power i kraft av sin innsikt og viten; er prinsippfast hvis tingene går i stå; fornuftig; diplomatisk; uskyldig og til tider blåøyd i sitt syn på livet; mentalt intuitiv og mentalt aktiv med god hukommelse; intellektuell; analyserende; perfeksjonistisk på utvalgte områder; tenker hele tiden over et eller annet; er alltid godt forberedt til møter og aktiviteter i det hele tatt; realistisk; sier tingene som de er; rettferdig og ønsker takk for sin innsats; har og viser respekt for andre; konkret; kontrollerende; sparende og ofte nøysomme, men hvis der er noe personen ønsker seg, er vedkommende ikke redd for å bruke mange penger på dette; skaper overblikk; hengiven og lojal.

Luft-elementet er det av de fire elementene som ville fungere dårligst i sin helt rene form, hvis dette ellers var mulig. Uten tilstedeværelsen av Ild, Vann og Jord, kan livet nemlig risikere å bli et langt, nytteløst og omseggripende evighetsstudie med skiftende fokus på livsfilosofi, religion, kunst, arkitektur, truede dyrearter, miljøforurensning etc, uten at det noen sinne settes en reell handling ut i livet.

Luft-elementet tilsvarer den raske mentale energi og er det mest observerende og fremover-rettede av de fire elementene. Av samme årsak er Luft-personen nesten alltid bereist og er mye på farten.

Denne teksten om Luft-elementet er hentet fra Carsten & Anni Sennov's bok Bliv bevidst leder i dit eget liv, hvor du kan lese om persontypemodellen four element profile™.