Language Navigation

Vann-elementet

I en organisasjon er Vann-personen den som er god til å snakke for seg. Det kan være som den forståelsesfulle og medfølende leder eller som selger i forhold til firmaets kunder etc.

Vann-personen kjennetegnes ved, under gunstige omstendigheter, å ha en positiv personlig flyt i alle forhold. Vann-personen har anlegg for kommunikasjon og har dessuten en velutviklet følelsesmessig intuisjon, som hjelper vedkommende til å ha en god timing omkring hvor/når det skal slås til i en gitt situasjon, hvis et bestemt mål skal nås. Vann-personen har spesielt god timing i forhold til å takle alle uforutsette situasjoner i firmaet og hjemme.

Når kollegene og medarbeiderne er i ferd med å drukne i ekstra oppgaver og gå til grunne på grunn av stress, og når kaoset er ekstra stort, så flyter Vann-personen plutselig oppå og begynner å flyte med strømmen i den mest gunstige retningen. Vedkommende er god til å ta tingene som de kommer uten å gjøre nevneverdig motstand.

Vann-personen er i sitt rette element når tingene flyter, uansett om det er på en positiv eller negativ måte.

Vann-personen liker å sette ord på ting som kan åpne opp og virke forløsende på sine omgivelser. Vedkommende kan få selv tause og fåmælte mennesker til å åpne seg. Han/hun kan riktignok også snakke som en foss for å overbevise sine omgivelser og for å selge budskapet sitt, varen sin eller ideen sin ekstra godt, noe som klart kan være en fordel i noen sammenhenger. I andre sammenhenger kan det derimot være en hemsko, fordi budskapet på tross av gode intensjoner risikerer å drukne og gå tapt i ordflommen.

Vann-personen er generelt et lystbetont menneske, noe som tydelig ses på det daglige engasjementet og arbeidsinnsatsen på jobben. Vedkommende har ikke spesielt langsiktige mål hverken i jobbsammenheng eller i privatlivet. Dette er årsaken til at karrieren godt kan ta flere nye retninger opp gjennom årene.

Kommunikasjon, samarbeid, flyt, fornemmelse av ting, medfølelse, intimitet og nærvær er viktige elementer i Vann-personens liv. Det er derfor vedkommende egner seg spesielt godt som deltaker i kreative og prosess-styrte forløp, som krever stort personlig engasjement og innlevelse. Vann-personen finner stor glede i å dele sin livserfaring med andre og fortelle om sine egne opplevelser.

Vann-elementet kan være representert i personligheten i mange forskjellige former. Billedlig talt kan det tilsvare enten en stor vanndam, et skogstjern, en elv eller et helt hav, noe som er avgjørende for hvor stor kraft vedkommende uttrykker seg med. Derfor finner man Vann-personer i alle lag av organisasjonen og alle steder i samfunnet avhengig av Vann-elementets omfang.

Vann-personen er glad i barn, interesserer seg for psykologi og menneskelig utvikling. Han/hun er trygghetssøkende og holder gjerne sammen med de samme menneskene på den private fronten gjennom hele livet, hvis det kan la seg gjøre. Vedkommende er følelsesmessig påvirkelig, har ofte humørsvingninger og blir ekstraordinært stimulert av mat, som fyller magen og skaper fysisk trygghet. Utover dette er Vann-personen kontaktskapende, forståelsesfull, omsorgsfull, harmoniserende, livgivende og fryktløs. Personen har en sterk underliggende angst for å miste dem de er glad i, og er grenseløs og ofte grenseoverskridende pga. uvitenhet omkring sine medmennesker.

Vann-elementet tilsvarer den intuitive energi på en givende måte og er det mest omskiftelige av de fire elementene. Vann-elementet kan sammenlignes med alle værforhold hvor det er vann involvert. Det kan være i form av det vakre stille vår- og sommerregnet, silende høstregn, regn- og tordenvær hvor himmel og hav går i ett, vakker dalende snø, snøstorm, islag og snø i ferd med å tine, m.m.

Det er veldig lett å fornemme Vann-elementets store stemningsmessige mangfold, som veksler fra mildhet til kraftfulle følelser, som er helt ute av kontroll. Et konstant skifte mellom avklarte og uavklarte værlag. Det er derfor også lett å forestille seg, hvor stor innflytelse i både positiv og negativ retning enkelte Vann-personer kan ha på familien sin og kolleger samt på stemningen i familien og i firmaet som helhet i både med- og motgangstider.

Denne teksten om Vann-elementet er hentet fra Carsten & Anni Sennov's bok Bliv bevidst leder i dit eget liv, hvor du kan lese om persontypemodellen four element profile™.