Language Navigation

Element-årshjulet


Innhold

To timers foredrag om hvordan det er mulig å planlegge det kommende år og fremtiden basert på innflytelsen av de fire elementene Ild, Vann, Jord og Luft.

Ved å kjenne til de fire elementers energistruktur og påvirkning i forhold til alt levende på denne Jorden samt til elementenes årsrytme og deres overordnede syklus, blir det mulig og/eller lettere for deg å planlegge og gi god timing til dine kommende aktiviteter med mulighet for en større treffsikkerhet enn ellers.
Forsøker du for eksempel å realisere et bestemt prosjekt på et tidspunkt, hvor den eller de påkrevde element-energier ikke er aktiv(e), så samarbeider elementene sjeldent med deg, noe som innebærer at det blir en kamp for deg å få virkeliggjort dine ideer.

Har du dessuten kunnskap om elementkombinasjonen hos deg selv og de personer, bedrifter, steder og land etc., som inngår i gjennomføringen av ditt/dine prosjekt(er), så blir det enda lettere for deg både å forutse samt planlegge, når du skal sette i gang. Sist men ikke minst er det ikke likegyldig, hvor du forsøker å realisere dine prosjekter, da det bør være samsvar mellom de aktuelle prosjekter og de steder, hvor du ønsker å føre projektene ut i livet.

Foredraget retter seg til alle med interesse i å vite mer om de fire elementers årsrytme og overordnede sykluser, og hvordan elementene kan påvirke realiseringen av deres planer.


Foredragsholder

Carsten Sennov


Varighet

2 - 2,5 timer


Pris

Pris per person for foredrag avholdt i Norge: NOK 350,-


Påmelding

Meld deg på her dersom du er interessert i å arrangere eller delta på dette foredraget.