Language Navigation

Basis-kurs


Innhold og formål

På dette en-dags Basis-kurs får du all den grunnleggende viten på plass omkring de fire elementene Ild, Vann, Jord og Luft, slik at du på slutten av dagen er i stand til å forstå hvilken elementkombinasjon du selv har. Du vil dessuten være i stand til å gjenkjenne elementene hos dine nærmeste og hos personer som uttrykker elementene klart og tydelig.

Du vil lære om elementenes vesen og atferd, samt hvordan de uttrykker glede, sorg og sinne. Du lærer også hvordan elementene gir seg til uttrykk gjennom bevegelse, utstråling og talemåte mm. Dessuten får du innsikt i hvordan du selv kan integrere mer av hvert element i din personlighet.

Vi runder av dagen med å bruke de verktøyene vi har lært til å avlese elementprofilene hos de enkelte kursdeltakerne. Det er naturligvis frivillig om du vil delta eller ei.

Basis-kurs består av en kombinasjon av teori og øvelser, som sikrer at kunnskapen om de fire elementene blir dypt forankret.

Deltakelse på Basis-kurs er en forutsetning for å kunne delta på våre øvrige kurs.

 

Varighet

Kl. 10.00 - 17.30


Pris

Pris Stavanger: NOK 3.000,-
Pris Oslo, Bergen, Tromsø: NOK 3.500,-
Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, te, kaffe, frukt og litt søtt.


Kurssted

Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø eller etter avtale


Påmelding

Meld deg på her dersom du er interessert i å delta på dette kurs.