Language Navigation

Introduksjon til våre kurs & workshops

Alle mennesker består av en kombinasjon av elementene Ild, Vann, Jord og Luft i forskjellig balanse- og styrkeforhold. Disse elementene uttrykker seg i vårt ansikt, i vår kropp, atferd, talemåte, bevegelse, utstråling mm. Dèt eller de elementene som er sterkest hos oss, kalles for vårt/våre bærende element(er) og viser seg ofte som våre sterke sider – vår styrke, mens de ikke-bærende elementene ofte betraktes som våre svakheter.

Det er mulig å lære å avlese de fire elementene hos andre mennesker bare ved å se, høre og fornemme personen. Det betyr at jo mer tid du tilbringer sammen med den aktuelle personen, jo tydeligere vil dens bærende element(er) vise seg for deg. På den måten får du kjennskap til vedkommendes elementprofil.

Ved å forstå din egen elementprofil får du en bedre forståelse av deg selv, din væremåte, ditt utseende, ditt partnervalg, din nære vennekrets og ikke minst dine reaksjoner i gitte situasjoner – og mye mer.

Hvert element og hver elementprofil uttrykker og oppfatter et budskap på sin særegne måte. Når du først lærer å avlese elementene hos et menneske for så å lære å kommunisere med personens elementprofil, vil du sikre deg at budskapet blir maksimalt forstått. Dette medfører en optimal kommunikasjon som er til gavn for alle involverte parter, uansett om det gjelder privat anliggende eller en firmarelatert situasjon.

Det å kunne fastsette og forstå sin egen og andres elementprofil kan være spesielt hensiktsmessig i arbeidsrelaterte situasjoner. Noen elementer og elementprofiler passer nemlig mye bedre til visse roller og oppgaver enn andre. Et eksempel er at man ikke bør ansette en veldig medfølende Vann-person til en rolle, hvor det kreves stor drivkraft og mot – med andre ord; mye Ild.

Elementene finner man overalt i alt levende og da også i både mennesker og dyr. Man kan også finne elementene i diverse jobbprofiler og arbeidsfunksjoner samt i avdelinger og virksomheter. Man finner til og med elementene representert i forskjellige steder, byer og land. Dette er årsaken til at man kan føle seg hjemme et helt fremmed sted. Det skyldes ofte at stedets bærende element(er) matcher ens egen elementprofil.

Les om våre kurs og workshops under menyen til venstre.