Language Navigation

Meld deg på her

Meld deg på her

Obligatoriske felter er markert med *

Velg kurs eller foredrag:

Personlige opplysninger:
Virksomhet:
 
 
Vilkår

Bindende påmelding! Avbestillingsvilkår: Om du avbestiller mindre enn 28 dager før kursstart debiterer vi en avbestillingsavgift på 50% av kursavgiften. Om du avbestiller mindre enn 14 dager før kursstart betales kursavgiften ikke tilbake. Blir du syk, slik at du ikke kan delta på kurset/workshopen, må du vise gyldig melding fra lege. Da tilbakebetaler vi hele kursavgiften eksklusive kostnad for lunch og diverse andre omkostninger relaterte til kurset/workshopen. Jeg har lest og forstått at all kunnskap og informasjon, som erverves i tilknyttning til min deltagelse i dette kurset/denne workshopen, er beskyttet av loven om opphavsrett og får kun benyttes til personlige samt ikke kommersielle formål. Det er heller ikke tillatt å benytte informasjon fra workshopen som en del av diverse forelesninger, kurs eller andre lignende aktiviteter.  Alle rettigheter tillhører SennovPartners Int.  Jeg har lest og forstått, at det heller ikke er tillatt å spille inn noe fra workshopen/kurset uten en foregående skriftlig godkjenning fra Carsten eller Anni Sennov eller den four element profile™ partner, som holder workshopen/kurset. Jeg forstår og aksepterer, at jeg selv har det fulle ansvaret for min deltagelse i denne workshopen/dette kurset. Jeg forstår og aksepterer, at jeg hverken nå eller senere kan holde grundleggerne av four element profile™ Carsten & Anni Sennov eller den accociated partner som holder i kurset/workshopen, ansvarlige for resultatet av min deltagelse i dette kurset/ denne workshopen. Jeg forstår og aksepterer at om jeg får undervisningsmaterial i forbindelse med min deltagelse i denne workshop/kurs, så er undervisningsmaterialet beskyttet i forholdt til loven om opphavsrett. Fotografisk, mekanisk eller annen gjengivelse eller mangfoldiggjørelse av dette undervisningsmaterialet eller deler av dette, er derfor ikke tillatt i forhold til dansk lov om opphavsrett uten skriftlig godkjennelse fra Carsten & Anni Sennov, som har skapt four element profile™. Undervisningsmaterialet er skapt til four element profile™s workshops og kurs, og jeg forstår og aksepterer at jeg kun får benytte det til personlig og ikke kommersielle formål.