Language Navigation

Utvidet Element-kurs


Innhold og formål

På dette en-dags Utvidede Element-kurs går vi langt mer i dybden med hvordan de fire elementene uttrykker seg. Du lærer bl.a. hvordan de enkelte elementene reagerer på stress -  prioriterer sitt arbeid – tar seg av sine barn og hvordan de kjører bil og mye mye mer. Alt dette til sammen gir deg enda bedre forståelse av hvordan mennesker uttrykker de fire elementene.

Som noe helt nytt og revolusjonerende lærer du å avlese elementene i menneskers ansikt og kropp. Det vil si at du blant annet lærer om forskjellen på en Ild-, Vann-, Jord- og Luft-munn og –nese. Hvert element uttrykker seg nemlig mange steder i ansiktet vårt på en helt bestemt måte, og det samme gjelder for kroppen vår. Så når dagen er omme, vil du være i stand til å avlese tilfeldige menneskers elementkombinasjoner basert på deres ansikt og kropp. Dette vil for alltid forandre ditt syn på andre mennesker.

Utvidet kurs består av en blanding av teori, cases, diskusjoner og øvelser, hvor det inngår både lyd, video og bilder.

Når du har lært å avlese elementkombinasjonene hos andre mennesker, så går vi videre til å lære deg om hvordan du kan kommunisere med de forskjellige elementkombinasjonene. Med denne kunnskapen kan du oppnå optimal kommunikasjon med andre mennesker og kan dermed lettere komme igjennom med det du ønsker å formidle.

Du får ytterligere innsikt i hvordan du selv og andre kan integrere mer av de respektive elementene i din/deres personlighet. Dagen avsluttes med at alle deltakerne får mulighet for å teste sin nye viten ved å avlese de andre deltakernes elementkombinasjoner. Dette er naturligvis frivillig om du ønsker å delta eller ei.

For å kunne delta på dette kurset forutsettes det at du tidligere har deltatt på vår Basis-kurs.

 

Varighet

Kl. 9.00 - 18.00


Pris

Pris Stavanger: NOK 3.760,-
Pris Oslo, Bergen, Tromsø: NOK 4.000,-
Prisen inkluderer kursmateriell, lunsj, te, kaffe, frukt og litt søtt.


Kurssted

Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø eller etter avtale


Påmelding

Meld deg på her dersom du er interessert i å delta på dette kurs.