Language Navigation

Bakgrunnshistorien


Forretning & Spiritualitet møtes

Persontypemodellen four element profile™ er i fellesskap utviklet av ekteparet Anni & Carsten Sennov, som har valgt å kombinere deres to veldig forskjellige og individuelle former for viten omkring menneske- & persontyper.

Carsten Sennov's viten er bygget opp gjennom flere årtier med stor reiseaktivitet i både privat, jobbmessig og sportslig regi samt via stor interaksjon med mange mennesker i henholdsvis privatlivet såvel som i diverse salgs- og lederroller. Dessuten har han deltatt på et utall av produkt-, salgs- & ledelseskurs samt kurs innenfor personlig utvikling rundt om i verden i såvel jobbmessig som privat regi. Disse kursene har hver på sin måte gitt han innsikt i forskjellige persontyper, i tillegg til at han har oppholdt seg og bodd i flere land, noe som har bidratt til opptrening av hans evne til å kunne forstå og gjenkjenne forskjellige mennesketyper.

Anni Sennov's viten om persontyper tar utgangspunkt i hennes utdannelse som astrolog først på 1980-tallet. Hun er dessuten forfatter av en lang rekke bøker om personlig transformasjon, energi & bevissthet samt parforhold & Ny Tids barn og har mere enn 25 års erfaring med rådgivning av personer privat og i firmaregi omkring disse emnene. I tillegg er hun opphavskvinnen til den bevissthetsmessige transformasjonsmetoden AuraTransformasjon™, som har vunnet stor utbredelse i Skandinavia og de baltiske land. Viktigst av alt i relasjon til persontypemodellen er likevel Anni Sennov's clairvoyante evner, idet hun er i stand til å avlese de enkelte elementer og deres energistrukturer omkring andre mennesker. Dvs. at hun kan se hvilke elementer en person besitter, og i hvilken grad disse er utviklet og dermed mestres av personen.

Carsten Sennov har en naturvitenskapelig måte å se verden på og baserer dette på sin analytiske og logiske sans forenet med sin opptrente evne til å avlese andre menneskers personlige egenskaper ut fra deres handlinger og fremtoning. Anni Sennov har en særlig clairvoyant evne til å se de samme menneskers iboende kvaliteter og elementer samt deres respektive kapasitet. Sammen har disse evnene vist seg å være en unik kombinasjon. Ved å sette deres viten i system på denne måten, har de sammen skapt grunnlaget for utviklingen av persontypemodellen four element profile™.