Language Navigation

Esittely kursseista ja workshopeista

Kaikki ihmiset ovat elementtien tuli, vesi, maa ja ilma yhdistelmiä, omanlaisessaan tasapainossa ja yksilöllisin vahvuuksin varustettuina. Nämä elementit näkyvät meissä ilmeissä, kehon kautta, käytöksessä, puheessa, liikkeessä, henkilökohtaisessa säteilyssä jne. Elementti tai elementit jotka tulevat esille vahvimpina, ovat ns. ensisijaisia elementtejä ja kuvaavat usein vahvuuksiamme, kun taas toissijaiset elementit, jotka eivät ole niin selvästi esillä, nähdään usein heikkouksina.

On mahdollista oppia lukemaan toisten elementtiyhdistelmiä, yksinkertaisesti katsomalla, kuuntelemalla tai aistimalla heidän tapaansa olla. Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän vietät aikaa ihmisten kanssa, sitä selkeämmin heidän ensisijaiset elementtinsä paljastuvat sinulle ja olet paremmin tietoinen heidän elementtiprofiileistaan.

Ymmärtämällä omaa elementtiprofiiliasi ymmärrät paremmin myös itseäsi, käyttäytymistäsi, ulkonäköäsi, parisuhdevalintojasi, läheisiä ystäviäsi sekä reaktioitasi tietyissä tilanteissa. Ymmärrät myös sen, millä elementeilläsi on suurin kyky kehittyä ja kuinka tuo kehitys saadaan aikaan.

Jokainen elementti ja elementtiprofiili ilmaisee ja havaitsee viestejä omalla tavallaan. Ymmärtämällä tietyntyyppistä elementtiyhdistelmää, joka toisella on ja oppimalla kommunikoimaan henkilön elementtiprofiilin mukaisesti, varmistat että viestisi tulee ymmärretyksi. Se on aina kaikkien etu, olipa kyseessä sitten henkilökohtainen tai työhön liittyvä tilanne.

Sekä toisten että omien elementtien määrittäminen ja ymmärtäminen on hyödyllistä tietää esimerkiksi työssä. Joidenkin ihmisten elementit sopivat paremmin tietyntyyppisiin työtehtäviin ja -rooleihin. Esimerkiksi empaattisen vesi-ihmisen palkkaaminen rooliin, joka vaatii paljon innostusta ja uskallusta toimia nopeasti ei sovi hänelle. Sen sijaan henkilö, jolla on vahva tuli-elementti kykenee toimimaan tämäntyyppisessä tehtävässä.

Neljä elementtiä löytyvät kaikista elävistä olennoista, niin ihmisistä kuin eläimistäkin. Elementit ilmentyvät myös monissa työrooleissa ja eri toimialoilla, eri paikoissa, kaupungeissa ja maissa. Tämän vuoksi voit tuntea olosi kotoisaksi täysin vieraassa paikassa, koska paikan ensisijaiset elementit vastaavat omaa elementtiprofiiliasi.

Lisää tietoa kursseistamme ja workshopeista löydät vasemmanpuoleisesta menu-valikosta.