Language Navigation

Maaelementti

Yrityksessä maaihminen löytyy rahoitus ja kirjanpitopuolelta, it-puolelta hoitamassa ylläpitoasioita sekä varastoista logistiikka ja lähetyspuolelta. Maaihminen työllistää usein itsensä, esimerkiksi kauppiaana tai itsenäisenä tuottajana.

Maaihminen on tasainen, hellittämätön puurtaja. Hän on realisti, taloudellinen ja päämääräsuuntautunut. Maaihminen arvioi ympäristöään saavutusten perusteella ja haluaa itse tulla arvioiduiksi omien suoritustensa mukaan. Erimielisyyksien käsitettely maaihmisen kanssa voi olla hankalaa, koska hän on itsepäinen. Asioiden mennessä hyvin, kommunikointi on helppoa ja maaihminen voi olla jopa optimistinen.

Realistisuus ja jopa hienoinen pessimismi, tekee uusien mahdollisuuksien ja asioiden näkemisen uudella tavalla maaihmiselle vaikeaksi.Hän uskoo ihmisten osaamiseen ja ajoitukseen enemmän kuin intuitioon ja haluaa aina varmistaa positiivisen lopputuloksen ennen shampanjapullon poksauttamista ja juhlimista.

Maaihminen on luonnostaan hyvin vaistonvarainen ja selviytymisorientoitunut ja tietää milloin tulee olla varovainen. Hän on mestari lukemaan signaaleja ja tietää vaaran uhkaavan, kun ”linnut lakkaavat laulamasta ja vaara on edessä”. Maaihminen pysyy rauhallisena ja keskittyneenä kriisien keskellä ja pitää lupauksensa. Ärsytettäessä tai kun petät maaihmisen luottamuksen, vastassasi on voimakkaita vihanpurkauksia.

Maaihminen on mestari kääntämään pienet ja suuret asiat ideoista näkyviksi, sillä he ovat sitkeitä, suhtautuvat tilanteisiin vakavasti, osaavat ilmaista asioita hyvin ja etenevät tasaisesti. Kaikki maaihmisen tekeminen pyrkii vakauteen ja ongelmia ratkoessaan hän luo ensin ehjän ja vakaan perustan, jossa toimii. Sen jälkeen hän organisoi järjestyksen, selkeyden ja läpinäkyvyyden, jotta jokainen tietää, mikä itse kunkin paikka ja rooli on. Tämä luo luottamuksen kaikille maaihmisen kanssa työskenteleville.

Vaikka maaihminen on yleensä hitaampi kuin muut, hän saavuttaa aina päämääränsä ja pysyy myös budjeteissaan, ainoana neljästä elementtiprofiilin edustajasta, sillä maaihminen ei koskaan käynnistä riskialttiita projekteja.

Maaelementistä vaikuttunut henkilö on yleensä maanläheinen ja tekee pitkäntähtäimen suunnitelmia. Hän säästää ”pahanpäivän varalle”, pitää aina riittävät varastot tavaraa työpaikalla, säästöjä henkilökohtaisilla pankkitileillään ja ruokaa kaapissaan, sillä puute on pahin asia maaihmisen elämässä. Maaihmisen mielestä kotona voi keskustella myös taloudellisista asioista. Jos perustarpeet, kuten uni, ravinto, pukeutuminen, seksuaalisuus ym. eivät tyydyty, maaihmisen on mahdoton keskittyä, työskennellä tai edes toimia. Toisaalta, kun asiat toimivat, maaihminen panostaa vahvasti työhönsä ja jakaa voitot jokaisen mukana olevan osuuden mukaan.

Henkilökohtaisessa elämässä maaihminen on fyysisesti intohimoinen ja pyrkii turvaamaan perusasiat arjessa. Hän on omistushaluinen omaisuuttaan ja partneriaan kohtaan ja mustasukkaisuus on yleistä. Maaihminen arvostaa asioita ja ihmisiä, jotka ovat fyysisten aistien kautta ymmärrettävissä ja aistittavissa.

Päinvastoin kuin muilla elementeillä, maaelementistä vaikuttununeella ihmisellä on hyvin luonnollinen suhtautuminen elämään ja kuolemaan ja hän hyväksyy elämänsä suunnan, ilman muutostarvetta.

Maaelementti muistuttaa käytännöllistä ja fyysisesti aktiivista energiaa ja se on kaikista elementeistä tasaisin ja sitkein. Maaelementtiä voisi kuvata sanoilla, kuten ”myöhäinen kesä, sadonkorjuu, valmistautuminen hitaasti syksyyn ja talveen korjaamalla rakennuksia tai varastojen kerääminen” jne.

Tämä artikkeli on osa Carsten ja Anni Sennovin kirjaa ’Be a Concious Leader in Your Own Life’ / 'Bli medveten ledare i ditt eget liv', joka on saatavilla tällä hetkellä vain tanskaksi ja ruotsiksi. Kirjasta voit lukea lisää four element profile™ persoonallisuusmittarista.