Language Navigation

Neljä elementtiä

Elementit tuli, vesi, maa ja ilma ovat tärkeitä fyysiselle elämälle, mutta vähintään yhtä tärkeää on, että nämä neljä elementtiä ovat integroituneet osaksi tietoisuuttasi ja persoonallisuuttasi.

Kun kaikki neljä elementtiä ovat sulautuneet tietoisuuteesi, se luo kokonaisuuden ja tasapainon tunteen oman aurasi ympärille, viettäessäni aikaa ja työskennellessäsi muiden ihmisten kanssa.

Elementtien erojen ymmärtämisen kautta, ymmärrät ympäristöäsi paremmin ja se vaikuttaa positiivisesti kykyysi kommunikoida. Tällöin saat parempia tuloksia toimiessasi yhdessä muiden kanssa sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tasolla.

Persoonallisuusmittari four element profile™ perustuu neljän elementin tulen, veden, maan ja ilman ominaisuuksien ymmärtämiseen. Nämä elementit esiintyvät jokaisessa meissä erityyppisinä tasapainoina ja vahvuuksina.

Tuli edustaa henkilökohtaista paloasi ja sisäistä tultasi.

Vesi taas henkilökohtaista flowtasi ja kykyäsi olla tasapainossa kaikilla tasoilla.

Maa edustaa henkilökohtaista ilmaisuasi sekä fyysistä ympäristöäsi jokapäiväisessä elämässä.

Ilman elementti ilmentää kykyäsi käyttää maalaisjärkeä, käytännön taitoja, ihmistuntemusta, inspiraatiota, luovuutta sekä visiointikykyäsi.

Elementtiyhdistelmiä on 15 erilaista, ja ne sisältävät persoonallisuus- ja työroolien yhteensopivuudet. Kaikki yhdistelmät on kuvattu Carsten & Anni Sennovin kirjassa ‘Be a Conscious Leader in Your Own Life’ / 'Bli medveten ledare i ditt eget liv'. Tällä hetkellä kirja on saatavilla vain tanskaksi ja ruotsiksi.

Kursseilla ja workshopeissa autamme sinua saamaan tietoa neljästä elementistä ja siitä kuinka itse voit integroida elementit osaksi persoonallisuuttasi ja arkeasi. Lisää tietoa neljästä elementistä löydät vasemmanpuoleisesta menu-valikosta.