Language Navigation

Vesielementti

Vesielementillä varustettu ihminen on työyhteisössään paras hyödyntämään kommunikointitaitojaan päästäkseen työkavereidensa sydämiin ja mieliin. Hän on ymmärtäväinen ja empaattinen johtaja ja miellyttävä myyjä asiakkaille.

Suotuisissa olosuhteissa vesielementillä varustettua henkilöä voi kuvata kaikissa olosuhteissa sanalla ”positiivinen”. Vesi-ihminen kommunikoi taitavasti ja hänellä on kehittynyt emotionaalinen intuitio, joka auttaa häntä huomaamaan milloin on hyvä aika saavuttaa tavoitteita. Vesi-ihminen huomaa myös, milloin käsitellä odottamattomia tilanteita, niin töissä kuin kotona. Kun töissä on paljon tekemistä ja stressiä, tai asioiden ollessa kaoottisia, vesi-ihminen onnistuu etenemään oikeaan suuntaan, ottaen asiat vastaan kuten ne ovat, ilman turhaa hössötystä. Vesi-ihminen on elementissään, kun asiat etenevät, riippumatta siitä etenevätkö ne positiivisella vai negatiivisella tavalla.

Vesielementillä varustettu henkilö haluaa ilmasta kaiken ympärillään olevan ja auttaa usein myös lähiympäristöään ja hiljaisempia ihmisiä avautumaan.

Vesi-ihminen osaa puhua ihmiset puolelleen ja vakuuttaa heidät myymään viestiään, tuotettaan ja ideaansa. Tämä voi olla sekä etu että haitta, sillä välillä varsinainen viesti voi kadota hyvistä aikeista huolimatta liian runsaaseen puhetulvaan.

Yleisesti ottaen vesi-ihminen on miellyttävä ja he näkyvät ja kuuluvat aktiivisina työssään. Heillä ei ole yleensä pitkänajan työ- tai henkilökohtaisia tavoitteita. Siksi esimerkiksi heidän ammatillinen uransa voi muuttua useasti vuosien varrella.

Kommunikointi, yhteistyö, flow, intuitio, empatia ja läheisyys ovat tärkeitä elementtejä vesi-ihmiselle. Nämä ominaisuudet tekevät heistä erinomaisia osallistujia luoviin - sekä projektitöihin, jotka vaativat korkeaa empatiatasoa sekä kykyä jakaa kokemuksia muiden kanssa.

Vesielementistä vaikuttunut ihminen voi ilmaista itseään elementtinsä kautta monella tavalla; vesi voi ilmentyä suurena lätäkkönä, lampena metsässä, jokena tai vaikka kokonaisena valtamerenä, riippuen siitä, kuinka intensiivisesti ilmaisee itseään. Moni-ilmeisyydestä johtuen vesi-ihmisiä löytyy yrityksen ja yhteiskunnan joka tasolta, henkilön vesielementin määrästä riippuen.

Vesi-ihminen pitää lapsista, on kiinnostunut psykologiasta ja ihmisen kehityksestä, arvostaa turvallisuutta ja haluaa pitää hänelle tärkeät henkilöt lähellään koko elämänsä, jos mahdollista. He ovat tunteellisia ja sensitiivisiä, usein ailahtelevia ja tuntevat mielihyvää ruuasta ja sen tuottamasta kylläisyyden tunteesta. Vesi-ihminen on usein ulospäin suuntautunut, ymmärtäväinen, huolehtiva, tasapainottava, tilanteisiin heittäytyvä ja rohkea, mutta hänellä on samalla vahva menettämisen pelko liittyen rakkaimpiin ihmisiin. Vesi-ihmisen rajat eivät ole selkeät ja hän voi vaikuttaa piittaamattomalta ylittäessään toisten rajoja.

Vesielementti kuvaa intuitiivista, anteliasta energiaa ja se on kaikista elementeistä muuttuvin. Vesielementtiä voi verrata sääoloihin, jotka sisältävät vettä; hiljainen kevät- tai kesäsade, syksyn rankkasade, ukkonen, kaunis putoileva lumi, lumimyrsky, räntä tai jäätävä sade. Vesi-ihmisen tunnetiloja on helppo aistia, aina lempeydestä vahvoihin, täysin kontrolloimattomin tunnetiloihin, ihan kuten jatkuvasti vaihtuva sää. On siis helppo ymmärtää, sekä positiivinen että negatiivinen vaikutus, joka vesi-ihmisellä perheisiinsä, työtovereihin, sekä kodin ja työpaikan ilmapiiriin niin hyvinä kuin huonoina aikoina on.

Tämä artikkeli on osa Carsten ja Anni Sennovin kirjaa ’Be a Concious Leader in Your Own Life’ / 'Bli medveten ledare i ditt eget liv', joka on saatavilla tällä hetkellä vain tanskaksi ja ruotsiksi. Kirjasta voit lukea lisää four element profile™ persoonallisuusmittarista.