Language Navigation

Taustaa


Liike-elämä ja henkisyys kohtaavat

Persoonallisuusmittarin four element profile™ kehittivät tanskalainen aviopari Anni ja Carsten Sennov, jotka onnistuivat yhdistämään erilaiset osaamisalueensa ja tietonsa ihmisiin ja persoonallisuustyyppeihin liittyen.

Carsten Sennovin osaamisen taustalla on hänen henkilökohtainen, ammatillinen ja urheilutaustasta johtuva vuosikymmeniä ympäri maailmaa jatkunut matkustaminen. Hänellä on todella laaja sosiaalinen verkosto niin henkilökohtaisella tasolla kuin myös työssä myynnin ja johtamisen alueella. Carsten on osallistunut lukemattomiin myynti-, tuote-, johtamis- ja itsensäkehittämiskoulutuksiin, joista jokainen on tarjonnut hänelle oivalluksia eri persoonallisuustyyppeihin liittyen. Hän on asunut myös lukuisissa eri maissa, mikä on parantanut hänen kykyään ymmärtää ja tunnistaa erilaisia ihmisiä.

Anni Sennovin kokemus erilaista persoonallisuustyypeistä juontaa juurensa hänen astrologiopintoihinta 1980-luvun alussa. Hän on kirjoittanut myös lukuisia kirjoja henkilökohtaisesta muutoksesta, energiasta ja tietoisuudesta, ihmissuhteista sekä uuden ajan lapsista. Annilla on yli 25 vuoden kokemus ihmisen henkilökohtaisesta konsultoinnista liittyen muutokseen, energioihin, tietoisuuteen ym. hänen osaamisalueihinsa. Anni on myös pysyvän tietoisuuden laajentumisen tarjoavan AuraTransformaatio™ -hoidon kehittäjä. Hoitomuoto on levinnyt ja noussut esille erityisesti Skandinaviassa mutta myös muissa Euroopan maissa. Kaikkein tärkein yhteys persoonallisuusmittarin luomisessa on kuitenkn Annin selvänäkökyky. Hän voi nähdä eri elementit ja niiden rakenteet ihmisten ympärillä. Tämä tarkoittaa sitä, että Anni huomaa mitä elementtejä jokainen meistä hallitsee ja millaisiksi ne ovat meissä kehittyneet.

Carsten Sennovin maailmankuva on tieteellisesti suuntautunut perustuen analyyttiseen ja loogiseen asiantuntijuuteen sekä hänen harjaantuneeseen kykyynsä lukea ihmisten vahvuuksia heidän käyttäytymisensä ja tapojensa pohjalta. Anni Sennovilla taas on erityinen selvänäkökyky, jonka kautta hän voi nähdä ihmisten niin luontaiset vahvuudet ja elementit kuin itsekullakin olevan kyvykkyyden. Annin ja Carstenin osaamisalueiden yhdistyminen four element profile™ persoonallisuusmittariksi tarjoaa hyödynnettäväksi ainutlaatuista tietoa ja osaamista niin työ- kuin henkilökohtaisen elämän tarpeisiin.