Language Navigation

Jordelementet

I en organisation hittar man Jordpersonen i ekonomi- och bokföringsavdelningen, i IT-avdelningen ansvarig för systemunderhåll eller på lagret med lagerkontroll och varuutlämningen m.m.

Man hittar också Jordpersonen bland de självständiga exempelvis som hantverkare av olika slag samt inom tillverkningsindustrin.

Jordpersonen utgör en stabil och uthållig arbetskraft för firman och är realistisk, ekonomisk och resultatorienterad och bedömer sin omgivning efter deras resultat, på samma sätt som vederbörande själv önskar att bli bedömd efter sina resultat. Jordpersonen kan vara synnerligen svår att ha att göra med om parterna är oeniga. Om man däremot är eniga är det lättare att kommunicera och vederbörande kan till och med vara optimistisk.

Jordpersonen är realistisk med ett lätt pessimistiskt anlag och kan därför vara svår att överbevisa om nya möjligheter och nya sätt att se på saker och ting. Vederbörande tror uteslutande på mänsklig förmåga och timing före intuition, och vill se säkra resultat innan champagneflaskorna öppnas, och segerfesten kan börja.

Grundläggande är Jordpersonen mycket instinktiv och har en stark överlevnadsinstinkt, vederbörande vet alltid, när det är dags att vara på sin vakt. När fåglarna i skogen plötsligt tystnar, finns det en fara som hotar, och den typen av signaler är Jordpersonen mästare på att avläsa. Personen har lätt för att bevara ro och koncentration i krissituationer och håller alltid sina löften, men man skal inte reta vederbörande i onödan eller luras, då kan man vänta sig en explosion och våldsam vrede.

På grund av att Jordpersonen både är uthållig, har en förnuftig syn på saker och ting, har en stor manifestationskraft och en motsvarande stabil handlingskraft, är vederbörande mästare i att få verkliggjort både små och stora idéer. Det finns allvar bakom alla Jordpersonens handlingar och innan varje problemlösning eller uppgift börjar alltid vederbörande med att skapa ett starkt fundament, som är lika stabilt och stenhårt som dem själva. Genom att Jordpersonen skapar ordning, klarhet och tydlighet i processen, så alla vet, var de står, och vad deras specifika roll är. Detta skapar trygghet och tillit för alla involverade parter.

Så även om Jordpersonen generellt är långsammare än de andre element typerna, uppnår vederbörande alltid sina mål och har helt säkert, som den enda av de fyra elementprofilerna inte överskridit sin budget. I Jordpersonens värld sjösätts inga osäkra projekt.

Jordpersonen är extremt jordbunden och planerar alltid långsiktigt. Det sparas alltid till senare för att täcka eventuella framtida behov, därför finns det alltid tillräckligt med varor på firmans lager, tillräckligt med pengar på det privata sparkontot och tillräckligt med mat och dricka i köksskåpen och i frysen därhemma, eftersom ’brist’ är ett av de värsta skällsorden i Jordpersonens värld.

Om basbehoven så som sömn, varma kläder, sex, mat och dricka inte blir uppfyllda i vardagen, är det fullständigt omöjligt för Jordpersonen att tänka, arbeta och fungera. Vid högkonjunktur har däremot vederbörande inga problem med att idka en extra insats på jobbet och därefter dela förtjänsten mellan de involverade parterna i förhållande till deras insats, så länge lönen är bra. Så snart samtalet glider in på pengar, är Jordpersonen genast på hemmaplan.

Privat är Jordpersonen fysiskt luststyrd på alla plan, allt från hunger till kärlek och sex och strävar ofta efter ting och tillstånd i livet på ett förhållandevis basalt plan. Jordpersonen är dominant och praktiserar stor äganderätt, både när det gäller materiella ting, och når det gäller deras partner. Svartsjuka är absolut inte ett främmande ord för Jordpersonen. Vederbörande uppskattar och omger sig med vackra saker och vackra människor och stimuleras via de fysiska sinnena så som synen, hörseln, smak- och luktsinnet m.m.

Till skillnad från de andra element typerna har Jordpersonen ett mycket naturligt förhållande till livet och döden och accepterar livets gång utan att försöka att ändra på det.

Jordelementet motsvarar den praktiska och fysiskt handlingskraftiga energin och är den mest stabila och uthålliga av de fyra elementen. Jordelementet kan bäst jämföras med eftersommaren, när det är skördetid, och man börjar förbereda inför hösten och vinterns ankomst med färdigställande av byggnader och materiel samt insamling av vinterförråd m.m.

Denna text om Jordelementet kommer från Carsten & Anni Sennov's bog Bli medveten ledare i ditt eget liv, där kan du läsa mer om personlighetsmodellen four element profile™.