Language Navigation

Luftelementet

I en organisation är Luftpersonen den visionäre ledaren, som konstant ser nya möjligheter och alltid letar efter nya tendenser och trender. Så om inte Luftpersonen har lyckats att hitta ett drömjobb inom exempelvis reklam- och underhållningsindustrin eller som konstnär eller forskare, så är vederbörande helt enkelt för kreativ och för kunskapstörstande för att kunna fungera som vanlig medarbetare i en stor organisation med klart definierade ansvarsområden för de enskilda medarbetarna.

Luftpersonen är kommunicerande, positiv, inspirerande, snabbt föränderlig och anpassningsbar. Dessutom är vederbörande fördomsfri, har överseende, accepterar andra människor utan undantag och är bra på att få andra till att öppna deras egen kreativitet

Luftpersonen är nyskapande och expansiv och öppnar ofta, utan att själv vara medveten om det, upp för andra människors innersta tankar tack vare sitt okomplicerade sätt och genom att relatera utan förbehåll, också på grund av att omgivningen snabbt märker, att vederbörande på intet sätt snokar utan mycket gärna vill dela med sig av sin kunskap och sina insikter.

Om man har identiska intressen, har man aldrig tråkigt i Luftpersonens sällskap, eftersom Luftpersonen är en riktigt bra berättare och sannerligen vet hur man saltar en historia.
Vederbörande har ofta en bisarr' eller svart humor.

Luftpersonen är konstant sanningssökande och hittar ofta nya sanningar i livet. Däremot söker sig Luftpersonen aldrig bakåt i tiden för att återfinna en gammal sanning, utan letar envist efter ny kunskap och konkret information, vederbörande är också känd för sitt fotografiska minne.

Det krävs många ord för att beskriva Luftpersonens stora personliga mångfald, här är ett mindre urval:

Klar; visionär och ser möjligheter, ofta utan inlevelse på det personliga och känslomässiga planet, därför kan personen uppfattas som fanatisk av sin omgivning; blir snabbt uttråkad med en tendens till depression, såvida inte intellektet aktiveras; tal- och skrivinriktad; samlar och sprider enträget ny kunskap; framtidsinriktad; förståelseinriktad; är intellektuell och inte speciellt sexuell eller materiell till sin natur; kan vara en blandning av en djävul och ett helgon beroende på humöret, och om inte personen får utlopp för sina idéer; kan verka lätt psykopatisk, personen kan vara mycket uppslukad och fanatisk i sitt intresse angående vissa saker; har personlig power i form av sin insikt och kunskap; är principfast vid dödlägen; förnuftig; diplomatisk; oskyldig och ibland blåögd i sin syn på livet; mentalt intuitiv och mentalt aktiv med bra minne; intellektuell; analyserande; perfektionistisk inom utvalda områden; tänker hela tiden på något; är alltid välförberedd till möten och till aktiviteter i det hela taget; realistisk; säger som det är; rättvis och vill bli uppskattad för sin insats; har och visar respekt för andra; konkret; kontrollerande; sparsam och ofta återhållsam, men om det är något som vederbörande verkligen önskar sig, är det inte otänkbart att spendera många pengar; skapar överblick; är hängiven och lojal.

Luftelementet är det av de fyra elementen, som skulle fungera sämst i sin renaste form, om detta överhuvudtaget var möjligt. Utan närvaron av Eld, Vatten och Jord riskerar nämligen livet att bli en lång, meningslös evighetsstudie med skiftande fokus på livsfilosofi, religion, konst, arkitektur, hotade djurarter och miljöförorening m.m., utan att det någonsin leder till handling.

Luftelementet motsvarar den snabba mentala energin och är det mest observerande och framåtriktade av de fyra elementen. Därför är Luftpersonen nästan alltid berest och i farten.

Denna text om Luftelementet kommer från Carsten & Anni Sennov's bog Bli medveten ledare i ditt eget liv, där kan du läsa mer om personlighetsmodellen four element profile™.