Language Navigation

Vattenelementet

I en organisation är Vattenpersonen den som bäst, genom kommunikation, kommer nära sin omgivning som den förstående och empatiska ledaren eller som försäljare mot kunderna.

Vattenpersonen kännetecknas under gynnsamma omständigheter av ett positivt personligt flöde i alla situationer. Vattenpersonen har lätt för att kommunicera och har dessutom en välutvecklad känslomässig intuition, som hjälper vederbörande att agera i rätt ögonblick för att uppnå sina mål. Vattenpersonen är speciellt bra på att tackla oförutsedda situationer både på jobbet och privat.

När kollegerna och medarbetarna håller på att drunkna i extra uppgifter och är stressade, och situationen är extra kaotisk, flyter Vattenpersonen plötsligt upp till ytan och börjar driva med strömmen i den mest gynnsamma riktningen, därför att vederbörande har lätt för att ta saker som de kommer, utan att göra nämnvärt motstånd.

Vattenpersonen är i sitt rätta element, när saker och ting flyter, oavsett om det flyter på ett positivt eller på ett negativt sätt.

Vattenpersonen tycker om att sätta ord på allting och påverkar ofta sin omgivning på ett öppnande och förlösande sätt, som till och med kan få tysta och fåordiga människor att prata. Vederbörande kan dock också prata som ett rinnande vattenfall för att överbevisa sin omgivning och för att sälja sitt budskap eller sin vara, vilket helt klart kan vara en fördel i några sammanhang. I andra sammanhang kan det tvärtemot vara en stor nackdel, därför att budskapet trots den goda intentionen riskerar att drunkna och förloras i alla orden.

Vattenpersonen är generellt en människa som är luststyrd, vilket tydligt märks på det dagliga engagemanget och arbetsinsatsen på jobbet, vederbörande har inte speciellt långsiktiga mål vare sig på jobbet eller privat, vilket är orsaken till, att karriären mycket väl kan byta riktning under årens lopp.

Kommunikation, samarbete, flöde, intuition, empati och intimitet är viktiga element i Vattenpersonens liv, därför ämnar sig vederbörande speciellt bra som deltagare i kreativa och processtyrande förlopp, som kräver stort personligt engagemang och inlevelse. Vattenpersonen finner stor glädje i att dela sin livserfarenhet med andra och berätta om sina egna upplevelser.

Vattenelementet kan representeras i många olika former i personligheten, som bildligt talat kan motsvara antingen en stor vattenpöl, en skogssjö, en flod eller ett helt hav, vilket är mycket avgörande för, hur stor kraft vederbörande uttrycker sig med. Därför hittar man Vattenpersoner i alla organisationens led och överallt i samhället beroende på Vattenelementets omfång.

Vattenpersonen tycker om barn, intresserar sig for psykologi och mänsklig utveckling, är trygghetssökande och håller gärna ihop med samma människor privat under hela livet, om det är möjligt. Vederbörande är känslomässigt påverkbar och upplever ofta humörsvängningar, blir extraordinärt stimulerad av mat, som fyller magen och skapar fysisk trygghet. Dessutom är Vattenpersonen kontaktskapande, förstående, omsorgsfull, harmoniserande, livgivande, orädd med en stark underliggande rädsla för att mista dem de älskar, gränslös och ofta gränsöverskridande pga. bristande kunskap om sina medmänniskor.

Vattenelementet motsvarar den intuitiva energin på ett givande sätt och är det mest ombytliga av de fyra elementen. Vattenelementet kan jämföras med alla väderförhållanden, där det är vatten involverat. Det kan vara i form av ett vackert stilla vår- och sommarregn, strilande höstregn, regn- och åskväder, vackert fallande snö, snöstorm, ishalka och snösmältning m.m.

Det är mycket lätt att läsa av Vattenelementets känslomässiga mångfald, som växlar från försiktiga till mycket kraftiga känslor, som är helt okontrollerbara och som ett ständigt skifte mellan klart och oklart väder. Det är därför också lätt att föreställa sig, hur stort inflytande både i positiv och i negativ riktning enstaka Vattenpersoner kan ha på deras familj och kollegor samt på stämningen i familjen och på jobbet som helhet både i tider av med- och motgång.

Denna text om Vattenelementet kommer från Carsten & Anni Sennov's bog Bli medveten ledare i ditt eget liv, där kan du läsa mer om personlighetsmodellen four element profile™.