Language Navigation

Elementårshjulet som webinarium


Innehåll

Ett två timmars föredrag om hur man kan planera det kommande året och framtiden baserat på inflytandet av de fyra elementen Eld, Vatten, Jord och Luft.

Genom att känna till de fyra elementens energistruktur och påverkan på allt levande på Jorden samt elementens årsrytm och deras övergripande kretslopp, blir det möjligt och/eller lättare för dig att planera dina kommande aktiviteter med mycket bättre timing och framgång.
Försöker du exempelvis realisera ett visst projekt på en tidpunkt, där den eller de aktuella element-energin inte är aktiv(a), så samarbetar elementen sällan med dig, då blir det en kamp för dig att få genomfört dina idéer.

Har du dessutom inblick i din personliga elementkombination och den hos de personer, företag, platser och länder etc., som ingår i genomförandet av ditt/dina projekt, så blir det ännu lättare för dig att både förutse samt planlägga, när du ska sätta igång. Sist men inte minst är det inte likgiltigt, hur du försöker genomföra dina projekt, eftersom det också behöver finnas en match mellan de aktuella projekten och de platser, där du vill verkställa projekten.

Föredraget riktar sig till alla som är intresserade av att veta mer om de fyra elementens årsrytm och övergripande kretslopp, samt hur elementen kan påverka genomförandet av deras planer.


Föredragshållare

Se här

Plats

Vid din dator


Längd

2 timmar


Pris

Pris per person: SEK 300,- inkl. moms


Anmälan

Se här