Language Navigation

Bli medveten om ditt beteende


Intensivutvecklings-workshop med fokus på beteende i vardagen


 • Ta ledningen – Bli medveten!
 • Få det beteende du vill ha!
 • Frigör mer energi!

På denna 1 dagars-workshop vår workshop kan du förvänta dig att få följande:
 • En god, realistisk överblick över ditt beteende och känsloliv.
 • Du får insikt om vad som påverkar ditt beteende och dina reaktionsmönster, och får verktyg för att börja utvecklingsarbetet på ett medvetet och balanserat sätt.
 • Du ändrar din egen reaktion och ditt beteende och det frigör energi och tid.

Dessutom:
 • När du ändrar ditt beteende, ändras energin mellan dig och andra. På detta sätt hjälper du också andra att förändra sitt beteende.
 • Du ökar din förståelse för andras reaktionsmönster och kan därmed möta människor på ett balanserat sätt.
 • Du skapar nya möjligheter för dig själv både karriärsmässigt och personligt.
 • Du fortsätter såklart din utveckling efter workshopen, det finns inga gränser …

Vi jobbar med följande förutsättningar:
 • Ingen är perfekt.
 • Vi är alla olika och har olika utgångspunkt.
 • Det finns inga rätt eller fel – bara individuell sanning.
 • Vi visar förståelse och respekt för varandras synpunkter och upplevelser.
 • Vi är inte dömande – vi lyssnar och bekräftar.

Om beteende

75 % av vårt beteende är inlärt vid 7 års ålder. D.v.s. huvuddelen av vårt nuvarande beteende skapas av vår omgivning i barndomen. Eftersom ingen människa är perfekt, så har vår omgivning lärt oss både bra och mindre bra beteenden. Som medveten vuxen kan du nu själv ta kommandot och välja vilket beteende du egentligen vill ha i olika situationer – ett beteende som du väljer baserat på din nuvarande vuxna och erfarna ståndpunkt i livet.

Dagen blandas med teori, individuellt arbete samt grupparbete. Detta gör vi genom praktiska verktyg och övningar.  Som uppföljning efter workshopen erbjuds ett Skypemöte där frågor och erfarenheter kan utbytas. Deltagande i uppföljningsmötet är valfritt. 


Instruktörer

Se här


Längd

kl. 10.00 - 17.00


Pris per person

SEK 2.600,- inkl. moms
Priset inkluderar undervisning och kursmaterial, lunch, kaffe & te, frukt samt uppföljningsmöte via Skype.


Kombinationspris

Om du medverkar på både Ta ledningen över din tid workshop och Bli medveten om ditt beteende workshop samma helg har du möjlighet till at få ett rabatterat pris: SEK 4.900,- inkl. moms.


Anmälan

Anmäl dig här om du är intresserad av att delta i denna workshop.


Ladda ner PDF