Language Navigation

Anmäl dig här

Anmäl dig här

Obligatoriska fält är märkta *
Välj kurs:

 
 
 
 
 
 
Personliga upplysningar:
Firma:
 
 
Villkor

Anmälan är bindande!Villkor för avbokning: Om du avbokar mindre än 28 dagar innan kursstart debiterar vi en avbokningsavgift på 50% av kursavgiften. Om du avbokar mindre än 14 dagar före kursstart betalas kursavgiften inte tillbaka. Om du blir sjuk så att du inte kan delta på workshopen måste du uppvisa giltigt läkarintyg. Då återbetalar vi hela kursavgiften exklusive kostnad för lunch and diverse andra omkostnader relaterade till workshopen. Jag har läst och förstått, att all kunskap och information, som förvärvas i samband med mitt deltagande i denna workshop, är skyddat av upphovsrättslagen och får enbart användas till personligt samt i icke kommersiella syften. Det är heller inte tillåtet att använda information från workshopen som en del av diverse föreläsningar, kurser eller andra liknande aktiviteter. Alla rättigheter tillhör SennovPartners Int. Jag har läst och förstått, att det inte heller är tillåtet att spela in något från workshopen utan ett föregående skriftligt godkännande från Carsten eller Anni Sennov eller den four element profile™ partner, som håller workshopen. Jag förstår och accepterar, att jag själv bär det fulla ansvaret för mitt deltagande i denna workshop. Jag förstår och accepterar, att jag varken nu eller senare kan hålla grundarna av four element profile™ Carsten & Anni Sennov eller den associated partner, som håller workshopen, ansvariga för resultatet av mitt deltagande i denna workshop. Jag förstår och accepterar, att om jag kommer att få undervisningsmaterial i samband med mitt deltagande i denna workshop/kurs, så är undervisningsmaterialet skyddat enligt upphovsrättslagen. Fotografisk, mekanisk eller annan återgivning eller mångfaldigande av detta undervisningsmaterial eller delar av detsamma är därför inte tillåtet enligt gällande dansk lag om upphovsrätt utan skriftligt godkännande från Carsten & Anni Sennov, som har skapat four element profile™. Undervisningsmaterialet är skapat till four element profile™s workshops och kurser, och jag förstår och accepterar, att jag endast får använda det till personligt och i icke kommersiella syften.