Language Navigation

Bas-Workshop


Innehåll och mål

På Bas-Workshopen lär du dig all grundläggande kunskap om de fyra elementen Eld, Vatten, Jord och Luft, så att du i slutet av dagen förstår vilken elementkombination du själv har. Du kommer dessutom att kunna känna igen elementen hos dina närmaste samt hos personer, som uppvisar elementen klart och tydligt.

Du lär dig om de enskilda elementens natur och agerande, inklusive hur de visar glädje, sorg och vrede. Du lär också, hur elementen visar sig genom rörelsemönster, utstrålning och tal m.m. Dessutom får du insikt i, hur du själv kan integrera mer av de olika elementen i din egen personlighet.

Vi avslutar dagen med att använda redskapen till att avläsa elementprofilerna hos den enskilda kursdeltagaren, här är det naturligtvis du själv som väljer om du vill delta.

Workshopen består av en kombination av teori och övningar, som försäkrar, att kunskapen om de fyra elementen blir djupt förankrad.

Ps. Grundkunskapen från Bas-Workshopen är en förutsättning för att för att man ska kunna delta i vår Fortsättnings-Workshop.


Instruktör

Se här


Längd

Kl. 10.00 - 17.30


Pris

Pris för deltagande i Stockholm & Umeå: SEK 3.450,- inkl. moms
Pris för deltagande i Göteborg & Malmö: SEK 3.200,- inkl. moms
Priset inkluderar undervisning, kursmaterial, lunch, te, kaffe, frukt och sötsaker.


Kombinationspris

Om du medverkar på både Bas-Workshop och Fortsättnings-Workshop samma helg har du möjlighet till at få ett rabatterat pris: SEK 6.960,- inkl. moms.


Anmälan

Anmäl dig här om du är intresserad av att delta i denna workshop.


Ladda ner PDF