Language Navigation

Ta ledningen – Bli medveten!


Intensivutvecklings-workshop med fokus på beteende och prioriteringar i vardagen


 • Ta ledningen – Bli medveten!
 • Få ordning på dina prioriteringar!
 • Få det beteende du vill ha!
 • Få mer energi!

På vår workshop kan du förvänta dig att få följande:
 • En god, realistisk överblick över ditt nuvarande beteende och dina prioriteringar.
 • Översikt över din ÖNSKE-situation, beteende och prioriteringar som du själv väljer.
 • En handlingsplan över ditt beteende och dina prioriteringar, så att du kan komma från din NUVARANDE situation till din ÖNSKE-situation.

Detta är en 2-dagars workshop där vi ger dig praktiska verktyg och där du får jobba med ditt eget beteende och dina prioriteringar. Efter workshopen arrangerar vi dessutom två uppföljningsmöten via Skype.


Dessutom:
 • Du ändrar din egen reaktion och ditt beteende.
 • Du frigör energi och tid när du ändrar ditt beteende och dina prioriteringar.
 • När du ändrar ditt beteende, ändras energin mellan dig och andra. På detta sätt hjälper du också andra att ändra sitt beteende.
 • Du fortsätter såklart din utveckling efter workshopen, det finns inga gränser …
 • Du blir bättre och bättre på det … och därmed också snabbare och snabbare.

Vi jobbar med följande förutsättningar:
 • Ingen är perfekt.
 • Vi är alla olika och har olika utgångspunkt.
 • Det finns inga rätt eller fel – bara individuell sanning.
 • Vi visar förståelse och respekt för varandras synpunkter och upplevelser.
 • Vi är inte dömande – vi lyssnar och bekräftar.

Om beteende

75 % av vårt beteende är inlärt vid 7 års ålder. D.v.s. huvuddelen av vårt nuvarande beteende skapas av vår omgivning i barndomen. Eftersom ingen människa är perfekt, så har vår omgivning lärt oss både bra och mindre bra beteenden. Som medveten vuxen kan du nu själv ta kommandot och välja vilket beteende du egentligen vill ha i olika situationer – ett beteende som du väljer baserat på din nuvarande vuxna och erfarna ståndpunkt i livet.


Om prioritering

Många människor är inte medvetna om hur de använder sin tid. I workshopen arbetar vi med vad du lägger din tid på och vem du spenderar den med. Du kommer att arbeta med din nuvarande prioritering av tid och personer, samt att medvetet välja vem och vad du önskar att lägga din tid på. Vi hjälper dig med att göra en handlingsplan, så att du kan komma från din nuvarande situation till din önskesituation på ett bra, mänskligt och medvetet sätt.


Instruktörer

Se här


Längd

1:a dagen: kl. 10.00 - 17.00
2:a dagen: kl. 10.00 - 17.00


Pris per person

SEK 4.900,- inkl. moms
Priset inkluderar undervisning och kursmaterial, lunch, kaffe & te, frukt samt två uppföljningsmöten via Skype.


Anmälan

Anmäl dig här om du är intresserad av att delta i denna workshop.


Ladda ner PDF