Language Navigation

Historien bakom


Affärssinne & Spiritualitet möts

Personlighetsmodellen four element profile™ utvecklades gemensamt av äkta makarna Anni & Carsten Sennov, som har valt att kombinera deras två mycket olikartade och individuella kunskaper om människo- och personlighetstyper.

Carsten Sennov har samlat kunskap efter flera årtionden med mycket resande både privat, genom arbetet och genom idrotten, samt via stor interaktion med många människor i framförallt privatlivet och i diverse försäljnings och ledarroller. Dessutom har han deltaget i otaliga produkt-, försäljnings- och ledarkurser samt kurser inom personlig utveckling runt om i världen både via arbetet och privat. Dessa kurser har på olika sätt utrustat honom med insikt i olika personlighetstyper, även hans vistelser och boende i olika länder, har tränat upp hans förmåga att förstå och känna igen olika människotyper.

Anni Sennovs kunskap om personlighetstyper kommer ursprungligen från hennes utbildning till astrolog i början av 1980 talet. Hon har dessutom skrivit en lång rad böcker om personlig transformation, energi och medvetande samt förhållanden och Den Nya Tidens barn och har mer än 25 års erfarenhet av att ge personlig rådgivning i detta, både privat och via sitt arbete. Utöver detta är hon upphovskvinna till medvetande transformationen AuraTransformation™, som spridit sig enormt i Skandinavien samt i de baltiska länderna. Viktigast av allt när det gäller personlighetsmodellen är dock Anni Sennovs klärvoajanta förmåga, att hon kan läsa av de enskilda elementen och deras energistrukturer runt andra människor. Dvs. att hon kan se, vilka element en person besitter, och i vilken grad dessa är utvecklade och därmed hanteras av personen.

Carsten Sennov har ett naturvetenskapligt sätt att se på världen, baserat på hans analytiska och logiska sinne, förenat med hans upptränade förmåga att avläsa andra människors personliga egenskaper baserat på deras handlingar och framtoning. Anni Sennov har en speciell klärvoajant förmåga att se samma personers inneboende kvalitéer och element samt deras respektive kapacitet. Tillsammans har dessa förmågor visat sig att vara en unik kombination. Genom att systematisera deras kunskap har de tillsammans lagt grunden för utvecklingen av personlighetsmodellen four element profile™.